Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2013

Vem försvarar?

variation_0010

Reflektion: Vem försvarar nejsägarna? Det undrar Anna Dahlberg i Expressen och utmålar välfärdsstatens snara undergång om inte någon tar på sig jobbet som välfärdens grindvakt. Grindvaktens jobb är i detta fall att säga nej till alla dem där ett ja eller nej inte sällan är skiljelinjen mellan liv och död. Anna Dahlbergs ledarstick blir snabbt populärt, givetvis bland Sverigedemokraternas kärntrupper men även bland alla de landets ledarskribenter som lutar åt höger. Jo, vad kan vara mer behändigt än att placera grindvakten mellan liv och död, snarare än i korruptionens träskmarker, eller mitt ibland oss. Supervalåret närmar sig. Endast 33 riksdagsledamöter röstade mot att inskränka offentlighetsprincipen. Vem vann valet, redan i år? Känner alla, någon , ingen, igen scenariot från ett av 1900-talets mer välstuderade decennier?

öring_0114

Annonser

Read Full Post »

Tiden bortom bortom. Skolan är statlig och regeringen en borgerlig koalition mellan Centern och Folkpartiet. Det där är glömt nu. Minnet är kort, vi glömmer snabbt. Hjulet uppfinns allt oftare, med allt kortare intervaller. Kunskapssamhället, you know… ”…en knapptryckning bort”. Sisyfos (Σίσυφος) var i grekisk mytologi en tidig kung i Korinth…

kondis

SVERIGES LÄRARFÖRBUND 1981-05-08 Arbetsmaterial

Ingrid Lunde/UaF

Tema – ”plattform” – för demonstration mot besparingar på skolområdet

 

1. Vad har hänt?

Riksdagen har till följd av förslag av regeringen beslutat minska de statliga bidragen till ungdomsskolan för 1981/82 med ca 250 miljoner kronor och för 1982/83 med ytterligare ca 400 miljoner kronor. Besluten innebär i korthet dels att lärartätheten på grundskolans mellanstadium och i gymnasieskolan minskar, dels att kommunerna får åta sig större kostnader för skolverksamheten. Detta innebär i sin tur att kommunerna tvingas till besparingar i sin service på skol- och förskoleområdet och när det gäller fritidshemmen.

 

Redan nu kan förutses vissa följder av besluten. Elever omgrupperas. Klasser splittras särskilt vid övergången mellan lågstadium och mellanstadium. Specialundervisningen minskar. Tidigare beslutade resurser för att genomföra Lgr 80 hålls inne. Förutsättningarna att genomföra SIA-reformen minskar, anslag till läromedel och elevsociala anordningar skärs ned. Lärare sägs upp. Effekten för gymnasieskolan kan ännu inte helt överblickas, men innebär i första hand att tiden för lärarledd undervisning minskas, vilket leder till försämrad kvalitet i utbildningen, t ex i kemi och fysik, trots att regeringen tidigare givit myndigheter direktiv att främja den naturvetenskapliga utbildningen. På förskoleområdet åsidosätts kvaliteten genom oacceptabla överinskrivningar samtidigt som planerade dag- och fritidshem prutas bort. Nedskärningarna innebär också problem att upprätthålla en likvärdig utbildningsstandard i hela landet. Minskade anslag till skolan slår hårdast mot kommuner som redan har en ansträngd ekonomi, vilket i sin tur drabbar barn och ungdom i just dessa kommuner.

 

gitarr2. Vad planeras?

Regeringen förbereder nya besparingsförslag för kommande år. För dagen kan förutses att skolan även fortsättningsvis kommer att bli utsatt för olika besparingsförslag och kommunernas ekonomi ytterligare försvagas.

 

3. Hur har eleverna, skolans och förskolans personal och föräldrarna reagerat?

Samtliga elevorganisationer, lärar- och skolledarorganisationer har var för sig och gemensamt kraftigt protesterat mot besparingsförslagen. I en gemensam skrivelse, undertecknad även av företrädare för andra personalgrupper i skolan, till samtliga riksdagsmän uppmanades dessa att rösta nej till regeringens förslag. Riksförbundet Hem och Skola har i uttalanden protesterat mot besparingar som leder till försämrad kvalitet i skolverksamheten. Hittills har protesterna inte beaktats.

 

4. Fortsatta protester!

Elever, lärare och föräldrar fortsätter att protestera mot sådana besparingar som leder till sänkt kvalitet och sämre arbetsmiljö. Syftet är att skapa en bred opinion som kan påverka de politiska beslutsfattarna. Som ett led i detta arbete och för att markera allvaret och enigheten i försvaret av skolan anordnas en demonstration i Stockholm onsdagen den 20 maj 1981, kl 16.45.

 

Arrangörer för demonstrationen är:

Sveriges elevers centralorganisation (SECO)

Elevförbundet

Lärarnas riksförbund (LR)

Svenska facklärarförbundet (SFL)

Sveriges lärarförbund (SL)

Riksförbundet Hem och Skola (RHS)

 

pulka5. Vad gäller demonstrationen?

Barn och ungdom är samhällets viktigaste resurs. Utbildning är en investering i framtiden. En hög kvalitet på utbildningen behövs särskilt i en tid av ekonomiska problem. Skolan och förskolan är samhällets viktigaste insatser för att stödja barn och ungdom i deras utveckling. Besparingar som leder till sämre kvalitet innebär att samhället sviker sitt ansvar. Barn och ungdom får inte bli målet för budgetregleringar i ett ekonomiskt krisläge. Den svenska skolan och förskolan är i många avseenden bra. Men det finns problem. Dessa löses inte genom minskade resurser. Tvärtom finns risk att problemen förvärras. Indragningar drabbar ofta dem som redan tidigare har det svårt.

 

Undertecknade organisationer protesterar mot alla förslag som försämrar  framtidsmöjligheterna för barn och ungdom. Vi vill verka för och slå vakt om en god utbildningskvalitet och goda arbetsförhållanden för elever och personal. Vi vill också slå vakt om de svaga i skolan. Därför måste v i med all kraft protestera mot nedskärningar avseende skolan, förskolan och fritidshemmen. Elever, lärare och föräldrar uppmanar alla att stödja vårt arbete. Om alla som vill verka för en utveckling av skolan och för att barn och ungdom skall få bästa möjliga stöd engagerar sig mot nedskärningarna kan de stoppas.

 

Stockholm den 12 maj 1981

Lärarnas riksförbund (LR), Svenska facklärarförbundet (SFL), Sveriges

lärarförbund (SL), Elevförbundet, Sveriges elevers centralorganisation

(SECO), Riksförbundet Hem och Skola (RHS)

Read Full Post »

November

november_0060

Jag vänjer mig aldrig. Vaknar med ett ryck och undrar i panik vart barnen är. Visst, de är i tryggt förvar hos den andre. Det är telefonen som ringer. Når den längst ut på nattduksbordet, Hallå. Ja, det är jag, jo jag är frisk, eller friskaktig, är inne om högst en timme. Vadå COOP? Nä, fy faan vad tråkigt. Jag hade hoppats på OS. Va? Nä jag vet, men 2022 kanske, om folkrepubliken dabbar sig ordentligt… Va, nä jag kommer direkt… va, ja, hej. Jag släpper telefonen och sträcker ut på rygg. Det varma täcket som följer min kropps konturer.

November, inget att deppa över. Hösten kommer som ett brev på posten strax efter våren, den tid då förväntningarna blommar ikapp med gräsmattans alla ogräs. Då, det där ögonblicket i maj när hösten känns så avlägsen, när semestern hägrar och det lilla barnet bara längtar till en strand. I djupet av mitt förnuft vet jag det, att sommaren är som en påsksmällare, stubin, eld, poff, borta. November, ett fyrverkeri från nästa vår, från sommaren och din ålderdom.

Nej, tänk på något skönt. En ur vattnet uppstigen, i motljus på en olivgrön gräsmatta. Tulpaner i mängder, röda och gula. Upplösta konturer. Längtan, bra tema. Längtan, i blått, ledigt typsnitt. Lågpris på produkter i linje med temat. Resehandböcker, apelsiner, kokosmjölk, couscous, skitbra. Inte originellt eller genialt men helt klart tillräckligt för COOP. Handen har obemärkt öppnat telefonlåset. Tillbaks med dig. Nytt försök. En ur vattnet uppstigen… Fanns med på en av målningarna, men i sällskap med? Var det verkligen? Den där morgonen, jag beslutade mig bara för att gå min väg. Redan dagen efter packade jag några väskor och flyttade ner till min väns lediga studentkvart i Stockholm. Jag hade bestämt mig och tänkte bli konstnär. Jobbade dagar på Indiskas lager i Värtan men ägnade kvällar och helger åt skapande. Ur tunn, hård båtplywood sågade jag pussel. Jag pusslade ihop dem enligt principen fel bit på fel plats. Jag tvingade ner bitar med hammare, limmade där det sprack eller satt helt galet. På de ihoptvingade pusslen målade jag i acryl, romantiska motiv; ungt kärlekspar på bänk i solnedgång, familjeidyll vid granen och, ja, nybadad man och kvinna i strandbrynet. Jag lackade dem och sände dem som arbetsprover till skolan. När jag senare, i konkurrens med åttinåttielva andra sökande, blev antagen till intervju, var det till min absoluta och oförställda häpnad. Jag betraktade verkligen de bärande analogierna i mina pusselverk som så uppenbara och billiga att jag aldrig kunnat föreställa mig att någon skulle ägna dem en värderande tanke. Hallå, min hand nu knappandes på den upplåsta telefonen. Varma täcken, en halvtimme kvar. Det får bli en jävligt snabb dusch, en iskall novemberdusch.  

Read Full Post »