Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2016

glof

Isak Skogstad är ordförande i LR:s avdelning för lärarstudenter. Han är mycket aktiv i skoldebatten och rasar gärna mot bristen på ordning i den svenska skolan. Det är bra. I dagarna har han publicerat en debattartikel i tidskriften Access. Den rasar mot pseudovetenskapen i svensk skola. Det är också bra. Pseudovetenskapen är tröttande. Bra att någon drar en lans?

Artikeln i Access är flitigt delad i sociala medier. Jag läser den med intresse för inte heller jag vill ha pseudometoder i skolan. Så vilka är de?

Digitalisering! Verkligen? Maskinen ENIAC:s beräkning av ballistiska banor brukar räknas som en milstolpe. Sedan dess har de digitala maskinerna blivit väldigt mycket mindre och smartare. De har spunnit ett världsomfattande nät och präglar på ett grundläggande sätt jordklotets alla samhällen. Vem kunde ana att det rörde sig om en pseudovetenskaplig metod?

Entreprenöriellt lärande! Verkligen? År 2009 meddelade den då borgerliga regeringen sin ambition att entreprenörskap skulle få en central roll i den svenska skolan. Regeringskansliet gav ut en skrift betitlad Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Det ”pigga” uppslaget kom från den Europeiska Unionen som vid tiden hade formulerat sina Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Det doftar ideologi långt mer än metod, men Isak Skogstad nämner konstigt nog inga av dessa bakgrundsfakta. Han talar om Skolverket, så. Vem kunde ana att det rörde sig om en pseudovetenskaplig metod?

Lärstilar! Verkligen? Isak Skogstad meddelar att flickor från medelklassen klarar av ett civiliserat sammanhang. Pojkar från arbetarklassen däremot… Skogstad förnekar och bekräftar lärstilar i en och samma artikel. Det gör mig förbannad. Får man göra så? I mina öron låter det som en pseudovetenskaplig debatt.

Jag ser fortfarande fram mot en artikel som dekonstruerar pseudovetenskapliga metoder i svensk skola. För de finns, sannerligen.

Annonser

Read Full Post »

Klimat eller väder?

garden

Malmö, juni 2016. Vädret är tropiskt.

I Paris regerar regnet, så till den grad att staden står under vatten. Det gäller flera områden i centraleuropa. Klimat eller väder? Det är den ena frågan. Miljöpåverkan eller väder? Det är den andra, lätt förbisedda frågan.

Read Full Post »