Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘fröodling’

fikonblad

Äntligen!

I år får jag frukt från fikonbladspumpan Cucurbita ficifolia, följaktligen också egna fröer. Dess fröer är svåra att få tag på, men jag har lyckats på olika sätt och haft fikonbladspumpans fantastiska rankor i trädgården under de senaste 3-4 åren. Blomningen har dock kommit sent, frukterna ännu senare och inget har hunnit mogna innan höstkylan har satt in på allvar. Men i år!

Jag kommer att odla vidare på mitt eget utsäde och selektera utifrån tidig blomning. När jag odlade denna växt på 90-talet var det annorlunda (inbillar jag mig). Plantorna betedde sig ungefär som andra pumpor och gav generöst med frukt år efter år. När jag åter tagit upp odlandet av dem nästan 20 år senare beter de sig som primadonnor från medelhavet. Vad jag hört kommer mycket av det frö som idag är i omlopp i norden från Portugal. Kan det vara så att de ”anpassade” stammar som fanns tillgängliga på 90-talet har tynat bort? Kan inte veta, men det verkar så.

Lite om denna växt: Tillhör pumpasläktet, någonstans mellan klassisk pumpa och melon. Dess kött är lite sötare och används med fördel i desserträtter, typ ”falsk ostkaka”. Skjuter lååånga rankor, 10 meter är inte ovanligt, blommar och ger frukt som vanlig pumpa, men tycks alltså vara lite senare. Får blad liknande fikonets, därav dess namn och därför en mycket vacker och exotisk växt. Försås och odlas på samma sätt som pumpa. Se mer om det här.

 

 

 

Annonser

Read Full Post »

Årets mottagare av Nobels fredspris är ständigt lika aktuella, inte bara för sina förgörande insatser i Grekland, platsen för demokratins födelse. Fredspristagarens strävanden efter ekologisk enfald och genetisk utarmning inom jordbruket har nu gått så långt att konsekvenserna börjar märkas på allvar. När en professionell och välskött fröfirma som Impecta ägnar ett helt nyhetsbrev åt regleringseländet inom EU:s jordbruksbyråkrati har det inte bara gått långt, vi bör nog på allvar börja fundera i termer av våra kollektiva möjligheter att långsiktigt kunna äta oss mätta i en någorlunda giftfri miljö.

Så här skriver Veronica Gårdestig, Impecta Fröhandel; ”Under det senaste året har vi varit hos Jordbruksverket vid flera tillfällen bl.a. för att diskutera hur vi ska kunna erbjuda frö till gamla sorter. Kortfattat kan man säga att det kostar väldigt mycket att ha med en sort på den EU-lista som finns och där alla sorter som ska få säljas inom EU måste finnas med. I och med detta utesluts mer eller mindre alla sorter som produceras småskaligt eller som inte längre är intressanta inom yrkesodlingen. Stora, globala företag med intressen inom fröförädlingen har råd att betala. De har också råd att lobba för att regelverket ska anpassas efter deras önskemål, vilka oftast går stick i stäv med hemmaodlarnas och det vi står för.

Vårt svenska Jordbruksverk har varit väldigt tillmötesgående i processen och vi känner ändå att vi har en liten möjlighet att påverka tolkningar och tillämpningar av regler och lagar. Tyvärr börjar det ändå märkas att sorter försvinner från den europeiska marknaden och urvalet av gamla sorter minskar konstant. Vårt svenska kulturarv hotar att försvinna från odling och endast finnas kvar i genbanker för att eventuellt användas i framtiden. Vi jobbar intensivt med att lösa detta men antalet kulturarvssorter kommer definitivt att minska. Exempel på sorter som försvinner är Rädisa ‘Early Purple Turnip’Märgärt ‘Little Marvel’ och Squash ‘Yugoslavian Finger Fruit’.” 

Frågan som lyfts av Impecta är viktigare än vad den kan verka. Det handlar inte bara om ett antal trädgårdsodlares hobbyverksamhet. Det handlar om hållbara system för allas vår långsiktiga överlevnad. Argumenten mot kommersialiserad sortkontroll är de samma som gäller mot GMO, som för övrigt även gäller F1-hybrider och liknande. I och med övergången till en storskalig produktion av ett fåtal motståndskraftiga ”artificiella” arter, kommer den genetiska mångfalden som under lång tid har selekterats fram vad gäller jordbruksgrödor, att snabbt erodera bort. I ett inte allt för avlägset scenario där det storskaliga GMO-jordbruket slår fel står vi då snabbt inför en global svältkatastrof. Detta scenario skulle exempelvis kunna triggas igång genom att GMO-grödor angrips av virus- eller svampstammar som utvecklat resistens mot det bekämpningsmedel GMO-grödan ska harmonisera med. Även denna typ av evolutionär växelverkan är väl känd och belagd.

Direkt sjuk känns ovan beskrivna jordbrukspolitik mot bakgrund av att utvecklingen drivs på av multinationella pestocidtillverkare som Monsanto och Snygenta. Dessa gör det storskaliga jordbruket, framför allt i tredje världen, helt beroende av designade växtgifter mot vilka vissa kommersiella grödor har utvecklat resistens.

Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om föreningen Sesam. Föreningen är ideell och sysslar med något, i fredspristagarens ögon, så subversivt som fröodling. Det är en ideell sammanslutning som verkar för att bevara den mångfald som finns hos trädgårdens och åkerns växter. Verksamhetens centrala idé är att medlemmarna fröodlar dessa sorter så att en genetisk mångfald bevaras och gamla favoriter inte dör ut även om de försvinner ur handeln. Föreningen samarbetar i detta med genbanker, bevarandeorganisationer och fröfirmor spridda över hela världen. Sesams trägne medlem Agneta Börjesson har nu uppförökat de gamla ärtorna Svartbjörsbyn och Märta så pass att de kan inhandlas som kulturarvssorter hos Impecta. Nobels Fredspris borde gått till henne. . .Sesam. . . eller Impecta.

Read Full Post »

Stefan Löfven (suck), europakt (stön). Just nu är svensk politik en energitjuv som bara dränerar. Tur då att man kan lägga sin energi på annat. Föreningen Sesams årsbok har kommit och hela världen ler med dig.

Årsboken är den med alla fröerbjudanden. I år är det bondbönans år och det finns hela 115(!) sorter att välja mellan. Totalt bidrar 74 medlemmar med hela 878 sorters frö. Bland 80 sorters tomater finns spännande namn som jag överhuvdtaget aldrig har hört talas om. Löfven, europakt och annat sjunker undan och ett inre lugn lägrar sig.

Föreningen Sesam sysslar alltså med fröodling. Det är en ideell sammanslutning som verkar för att bevara den mångfald som finns hos trädgårdens och åkerns växter. Verksamhetens centrala idé är att medlemmarna fröodlar dessa sorter så att en genetisk mångfald bevaras och gamla favoriter inte dör ut även om de försvinner ur handeln. Föreningen samarbetar i detta med genbanker, bevarandeorganisationer och fröfirmor spridda över hela världen.

Föreningen Sesams bevarandeverksamhet är organiserad i skrån. Varje skrå uppförökar fröer från en specifik gröda under överinseende av en kunnig ålderman. Odlarna i skrået kallas gesäller och har genomgått ett gesällprov som visar att de kan handskas med grödorna på ett korrekt sätt så att inga oönskade korsningar eller liknande problem uppkommer.

Jag har  själv gjort det svårt för mig och är gesäll i morotsskrået. Morötter är som bekant tvååriga, vilket gör att resan från sådd till egna fröer tar tre somrar. Jag skriver mer om dessa vedermödor här. Det är struligt, men fantastiskt roligt. Man sträcker lite extra på sig när man står med en bunt egenodlade morötter i näven, kanske av en baltisk sort som varit på randen till att helt dö ut. 

Sesams årsbok har kommit. Årets frökataloger har kommit. Våren är i antågande. Fröodling är nördigt men livet är härligt!

Read Full Post »